Imprezy

Jak się planować?

W trakcie rejestracji FLITECLUB.PL przekazuje każdemu skoczkowi numer identyfikacyjny oraz imienna kartę magnetyczną zabezpieczoną PIN.

Karta ta służy do wpłaty środków na konto oraz planowania. Jeżeli skoczek ma swój sprzęt, wówczas przypisany zostaje do wydanej karty.

Aby zaplanować się na skok, na koncie skoczka musi być minimum równowartość ceny 1 skoku.

Planowanie odbywa się na stanowisku samodzielnego planowania gdzie skoczek po wczytaniu karty wybiera numery wylotów i zostaje zaplanowany.  System umożliwia planowanie do 3 wylotów do przodu. W razie rezygnacji ze skoku, wyplanowanie odbywa się w manifeście nie później niż 15 minut przed wylotem.

Numer skoczka i PIN niezbędne są do zalogowania się w strefie skoczka, gdzie na bieżąco można sprawdzić:

- stan konta oraz wpłaty/wypłaty,

- ilość wykonanych skoków oraz informacja o wylotach,

- potwierdzanie chęci przyjazdu, rezerwacja miejsc hotelowych.